Πελματογράφος και ανατομικές παθήσεις των ποδιών | Συνέντευξη με τον κ. Δημήτριο Πασπαράκη, Διευθυντή της Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση με πολλά οφέλη για το παιδί καθώς  μπορεί να εντοπίσει τις πιθανές ανατομικές παθήσεις των ποδιών.  Με αυτή την πολύ σημαντική εξέταση ο γιατρός μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο βαδίσματος και να προλάβει πιθανές ανατομικές παθήσεις του παιδιού μας. Ο καθύλην αρμόδιος για να μας μιλήσει για τη σημαντική εξέταση αυτή είναι ο κ. Δημήτριος Πασπαράκης, Διευθυντής της Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών), με τον οποίο μιλήσαμε  για τον πελματογράφο και τις ανατομικές παθήσεις των ποδιών που μπορεί να εντοπίσει.

 

Κύριε Πασπαράκη, τι ακριβώς είναι ο πελματογράφος και ποιες ανατομικές παθήσεις των ποδιών μπορεί να απεικονίσει;

Το Πελματογράφημα είναι ένα είδος απεικονιστικής εξέτασης των πελμάτων του ανθρώπινου ποδιού με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας του πελματογράφου. Ο Πελματογράφος είναι μια ειδική πλάκα με ενσωματωμένους αισθητήρες, που καταγράφουν τις δυνάμεις που ασκούνται από το βάρος του σώματος δια μέσου της επιφάνειας του πέλματος επάνω στην επιφάνεια της πλατφόρμας. Μέσω ειδικού λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας των στοιχείων από τις ασκούμενες δυνάμεις, αναλύονται δεκάδες παράμετροι που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της κατάστασης του ποδιού και τη δημιουργία πορίσματος. Η παράμετρος, που κυρίως αναλύεται είναι η μέγιστη πίεση, που καταγράφεται σε κάθε αισθητήρα, καθώς επίσης και η χρονική της διάρκεια, η τροχιά που διαγράφει το κέντρο πίεσης κ. ά. Οι παράμετροι αυτές αποτυπώνονται με τη μορφή ιστογραμμάτων, 3διάστατων απεικονίσεων του πέλματος, χρωματικά διαβαθμισμένων αποτυπώσεων των πιέσεων σε κάθε σημείο του πέλματος, τροχιάς του κέντρου πίεσης κατά μήκος του πέλματος, γραφημάτων, ποσοτικών δεδομένων κ. ά. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικό φύλλο ( που ονομάζεται φύλλο πορίσματος), συνεκτιμώνται και συγκρίνονται με φυσιολογικά μεγέθη, αντιπαραβάλλονται με το παθολογικό πρόβλημα του εξεταζόμενου (π.χ νόσος Charcot, ημιπληγία από εγκεφαλική παράλυση, συγγενής ραιβοιπποποδία κλπ ) και μέσω της ιατρικής διαγνωστικής διαδικασίας συντάσσεται, ενυπόγραφα το πόρισμα για την παθολογία του ποδιού και προτείνονται τα θεραπευτικά μέσα ( πχ. διορθωτικά πέλματα, χειρουργική επέμβαση κλπ). 

Πότε πρέπει ένα παιδί να κάνει πελματογράφημα;

Οι συνηθέστερες κλινικές εφαρμογές αφορούν προβλήματα όπως η χαλαρή πλατυποδία, παραμορφώσεις που σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις, συγγενείς παθήσεις, το διαβητικό πόδι,ο σχεδιασμός ορθωτικών βοηθημάτων και γενικότερα η παρακολούθηση και ποσοτική εκτίμηση των μεταβολών του ποδιού σε βάθος χρόνου. Το πελματογράφημα είναι απεικονιστική μέθοδος αντίστοιχη της ακτινογραφίας, του υπερηχογραφήματος, της αξονικής τομογραφίας και άλλων και συνδυάζεται και με την Ανάλυση Βάδισης συνιστώντας εργαστηριακό βοήθημα για διαφορική διάγνωση και παροχή ιατρικών – θεραπευτικών συμβουλών. Πρέπει επομένως τα συμπεράσματα να καταγράφονται και οι συμβουλές να δικαιολογούνται, σύμφωνα με τη διαγνωστική διαδικασία, με τη μορφή πορίσματος, όπως συμβαίνει και στις άλλες απεικονιστικές μεθόδους. 

Διαβάστε εδώ τα δύο άλλα άρθρα του αφιερώματος που καλύπτουν το φάσμα των ορθοπεδικών προβλημάτων των παιδιών: 

Προβλήματα στα άνω άκρα, κατάγματα και χειρουργική άνω άκρων στα παιδιά | Συνέντευξη με τον κ. Παναγιώτη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

 

Μιλάμε για την υγεία της σπονδυλικής στήλης των παιδιών μας, τη σκολίωση και άλλες παθήσεις με τον κ. Σωτήριο Παπαστεφάνου, Διευθυντή Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής, Επιστημονικά Υπεύθυνου του Ιατρείου Σπονδυλικής Στήλης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

 

Leave a Reply

go to top