Όροι διαγωνισμού Babylino Sensitive

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Μυρτώ Κάζη, με ΑΦΜ 118241962, κάτοικος Χαλανδρίου, επί της οδού Ζαν Μωρεάς 46Β (στο εξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ειδικό διαγωνισμό με την ευκαιρία του βίντεο με θέμα την αλλαγή της πάνας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών. Ο διαγωνισμός αφορά το γυναικείο κοινό και για να συμμετάσχουν σ’ αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα του διαγωνισμού. 

 

Διάρκεια Διαγωνισμού – νικητής – τρόπος παραλαβής δώρου

O διαγωνισμός διαρκεί από τις 22/01/2018 έως και τις 25/02/2018. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Η νικήτρια θα είναι μια (1) και θα αναδειχθεί τυχαία με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξής του. Η νικήτρια θα κληρωθεί στις 28/02/2018 και θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια, είτε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικώς. 

 

Το Δώρο

Το δώρο είναι αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας, και περιλαμβάνει πάνες Babylino Sensitive για 3 μήνες (συνολικά 450 βύσματα) στο μέγεθος της επιλογής του νικητή. Η διοργανώτρια δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να προσδιορίσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, είναι δώρο προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα. 

 

Προσωπικά δεδομένα

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν του σκοπού του Διαγωνισμού.

 

Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των διογρανωτών.

Αλλαγή Αναλυτικών Όρων

Η διοργανώτρια το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, με ρητή ανακοίνωσή τους, η οποία θα αναρτηθεί στη σελίδα των διοργανωτών.

 

 

 

Δείτε τον διαγωνισμό εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=WkDs6QRrwDU&t=8s

Leave a Reply

go to top