Διαγωνισμός Yes I Do feat. Maggoosh.

IMG_3334

Jewelry Designed By Margarita Chrissaki
Buy online @ www.wecreateharmony.comMaggoosh's accessories are made using some of the finest semi-precious stones, fabrics and materials from around the world. Her designs transcend the typical fashion seasons, which allows the wearer to enjoy them every day of the year!


ή αλλιώς, τα είδαμε, τα ερωτευτήκαμε και τα κληρώνουμε!

IMG_4535 IMG_4536 IMG_4537 IMG_4539

Leave a Reply

go to top